Nr.3699/22.04.2021 ANUNT Privind rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant aferent functiei publice de executie – consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul achizitii publice