Nr.3559/19.04.2021 ANUNT Cu rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant aferent functiei publice de executie – consilier achizifii publice, clasa I, grad profesional principal, la Compartimentul achizitii publice