Turism

 

Obiective turistice

  • Centrul de prelucrare artistică a lemnului (sculpturi)
  • Centrul de cusături şi ţesături populare (covoare, cergi, lăicere, costume populare)
  • Biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" a fostei mănăstiri, construită prin grija domnului Gheorghe Ştefan în anii 1655-1657. Este o copie simplificată a bisericii Golia din Iaşi şi a fost restaurată în 1980. Turnul clopotniţă este din 1657, iar zidul de incintă, ridicat în 1657, a fost demolat în 1717 şi refăcut în perioada 1820-1830. Chiliile au fost construite în 1657, însă au fost distruse într-un incendiu din anul 1920.
Înapoi