Cadrul fizico-geografic

 

Valea Cașinului, comunele Cașin și Mănăstirea Cașin, prin așezarea geografică, se caracterizează prin condiții naturale complexe care au favorizat popularea acestui teritoriu din cele mai vechi timpuri.

Relieful acestei zone, variat și armonios, cu o vegetație bogată și felurită, a creat dintotdeauna un mediu favorabil de locuire și condiții bune de existență.

Înapoi