Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
15 / 2017 Privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Beloiu Corneliu 2017-02-28
14 / 2017 Privind scaderea tarifului la serviciul public de canalizare pentru intreaga arie de operare. 2017-01-17
13 / 2017 Privind aprobarea taxei speciale de salubritate, in cuantum de 3.87 lei/luna, pentru persoanele din mediul rural si 9.61 lei/luna pentru persoanele din mediul urban. 2017-01-17
12 / 2017 Privind aprobarea transformarii functiei publice vacante din "Auditor clasa I grad profesional superior" in "auditor clasa I grad profesional asistent". 2017-01-17
11 / 2017 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Construire pod peste paraul Saratel", in comuna Manastirea Casin, jud. Bacau 2017-01-17
10 / 2017 Privind aprobarea realizarii si finantarii investitiei "Construire pod peste paraul Saratel", in comuna Manastirea Casin, jud. Bacau 2017-01-17
9 / 2017 Privind stabilirea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare 2017-01-17
8 / 2017 Privind aprobarea planului de activitati pe care persoanele sanctionate/condamnate le pot desfasura in cadrul institutiilor subordonate 2017-01-17
7 / 2017 Privind asocierea comunei Manastirea Casin cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Judetului Bacau 2017-01-17
6 / 2017 Privind aprobarea modului de transfer a retelei, e pretului si a contractului aferent catre E-ON Energie S.A. 2017-01-17
5 / 2017 Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul "Extindere retea 0.4 KV pentru alimentarea cu energie electrica a locuintelor de pe strada Bisericii, satul Manastirea Casin, judetul Bacau-PTA nr. 4. 2017-01-17
4 / 2017 Privind aprobarea realizarii si finantarii investitiei retelei de 0.4 KV pentru alimentare cu energie electrica a locuintelor din strada Bisericii, satul Manastirea Casin, judetul Bacau-PTA nr. 4. 2017-01-17
3 / 2017 Privind primirea Unitatii Administrativ Teritoriale Onesti la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau (ADIB) 2017-01-17
2 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta 2017-01-17
1 / 2017 Privind validarea mandatelor de consilieri locali si modificarea componentei comisiilor de specialitate 2017-01-17
Înapoi