Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
45 / 2017 Privind aprobarea P.U.Z. pentru construire locuinta, anexa si imprejmuire pentru familia Repede Valeru si Repede Angela, din comuna Manastirea Casin, jud. Bacau. 2017-05-30
44 / 2017 Privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Chelaru Lucian si modificarea componentei comisiei de specialitate. 2017-05-30
43 / 2017 Privind alegerea presedintelui de sedinta. 2017-05-30
42 / 2017 Privind aprobarea programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017. 2017-04-04
41 / 2017 Privind actualizarea devizului general si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea "Construire punte pietonala in satele Manastirea Casin si Pirvulesti, peste raul Casin in punctul Ailenei, comuna Manastirea Casin, jud. Bacau." 2017-04-04
40 / 2017 Privind actualizarea devizului general si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea "Construire punte pietonala in satele Manastirea Casin si Pirvulesti, peste raul Casin in punctul Tudorache, comuna Manastirea Casin, jud. Bacau." 2017-04-04
39 / 2017 Privind actualizarea devizului general si aprobarea indicatorilor tehnico-economici la lucrarea "Construire punte pietonala in satele Manastirea Casin si Parvulesti, peste raul Casin in punctul Moraru, comuna Manastirea Casin, jud. Bacau." 2017-04-04
38 / 2017 Privind decontarea de catre ADIS Bacau catre SC Compania Romprest SA, la tariful unic de 317,73 Ron/Tona fara TVA, pentru colectarea deseurilor municipale din mediul urban in perioada de tranzitie pana la data operarii instalatiilor de deseuri municipale din judetul Bacau. 2017-04-04
37 / 2017 Privind darea de seama privind activitatea S.C. Domeniul Public si Privat Manastirea Casin S.R.L. si aprobarea bugetului pentru anul 2017. 2017-04-04
36 / 2017 Privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2017. 2017-04-04
35 / 2017 Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017. 2017-04-04
34 / 2017 Privind executia bugetara pe anul 2016. 2017-04-04
33 / 2017 Privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere, colectare, transport si depozitare a deseurilor si pentru activitatile comerciale, stabilirea unor masuri de protectia mediului, precum si obligatii cetatenesti. 2017-02-28
32 / 2017 Privind aprobarea denumirilor strazilor din comuna Manastirea Casin, jud. Bacau, conform nomenclatorului aprobat prin H.C.L. nr. 38/2014 2017-02-28
31 / 2017 Privind actualizarea domeniului privat al comunei Manastirea Casin, jud. Bacau. 2017-02-28
Înapoi