Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
60 / 2017 Privind aprobarea cuantumului indemnizatiilor lunare de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Manastirea Casin. 2017-08-01
59 / 2017 Privind revocarea HCL nr. 46 / 30.05.2017 privind schimbarea denumirii din "Scoala Gimnaziala nr. 1 Manastirea Casin" in "Scoala Gimnaziala Regina Maria" ca fiind nelegala. 2017-08-01
58 / 2017 Privind stabilirea cuantumului salariilor pentru functiile publice si functiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Manastirea Casin, jud. Bacau. 2017-08-01
57 / 2017 Privind prelungirea contractului "Delegare atributii administrator SC Domeniul Public si Privat Manastirea Casin SRL", pentru dl Soare George din comuna Manastirea Casin, jud. Bacau. 2017-08-01
56 / 2017 Privind aprobarea modului de transfer al retelei, al pretului si al contractului aferent lucrarii "Extindere retea pentru alimentare cu energie electrica a satului Scutaru, comuna Manastirea Casin, jud. Bacau." 2017-08-01
55 / 2017 Privind aprobarea Statului Comunei Manastirea Casin, jud. Bacau. 2017-07-19
54 / 2017 Privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetatenilor comunei Manastirea Casin de consilierii Consiliului Local Manastirea Casin. 2017-07-19
53 / 2017 Privind aprobarea initierii procedurii de licitatie deschisa asupra loturilor disponibile din satul Scutaru, comuna Manastirea Casin. 2017-07-19
52 / 2017 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Manastirea Casin, jud. Bacau. 2017-07-19
51 / 2017 Privind rectificarea bugetara. 2017-07-19
50 / 2017 Privind aprobarea Devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici privind proiectul "Modernizare drumuri comunale in comuna Manastirea Casin, jud. Bacau." 2017-05-30
49 / 2017 Privind actualizarea domeniului privat al comunei Manastirea Casin, jud. Bacau. 2017-05-30
48 / 2017 Privind insusirea modificarilor si completarilor intervenite in inventarul domeniului public al comunei Manastirea Casin, jud. Bacau. 2017-05-30
47 / 2017 Privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau", pentru anul 2017. 2017-05-30
46 / 2017 Privind schimbarea denumirii din "Scoala Gimnaziala nr. 1 Manastirea Casin" in "Scoala Gimnaziala Regina Maria". 2017-05-30
Înapoi